فعالیت گروهک مجاهدین خلق (منافقین)در فضای مجازی.

1,397
این مستند کوتاه در مورد نحوه فعالیت گروهک مجاهدین خلق(منافقین) در فضای مجازی هست. بعد از دیدن این مستند متوجه شدم بسیاری از خبرها و پست های ساده ای که مردم باز ارسال میکنند اول در اکانتهای این افراد منتشر شده. خواهش میکنم در بازارسالها دقت کنید خطر بعضی از این مطالب کمتر از حمله فیزیکی نیست.
AZalpha 4 دنبال کننده
pixel