درمان صرع بعد از 14 سال

1,283

یکی از مراجعین دکتر یاراحمدی که از 14 سالگی به بیماری صرع مبتلا است با مراجعه به مطب دکتر و تجویز های ایشان درمان میشود.