نشست علمي بررسی و نقد مدخل های جلد 15 دائره المعارف قرآن

88

نشست علمي بررسی و نقد مدخل های جلد 15 دائره المعارف قرآن زمان: سه شنبه 1398/02/31 ساعت 13-12 مکان: قم- ابتدای خیابان معلم- مرکز همایش های غدیر- سالن ولایت ارائه دهندگان: جناب آقای مرتضی اورعی و حجت الاسلام و المسلمین علی خراسانی ناقد: جناب آقای سید علی سادات فخر دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر صادقی فدکی برگزار کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قران و مرکز همکاری های عامی و بین الملل