لواط و هم جنس گرایی در داعش

32,342
حضرات وهابی و تکفیری بعد از اختراع نکاح جهاد و دسته جمعی و با خالی شدن جبهه از جهادگران مونث حکم به لواط دادند و دسته جمعی بسوی دوزخ در حرکتند
pixel