117 - نقد سخنان دکتر سلی شاهور از اسرائیل در بهایی نیوز

610
حسن ارشاد ( ناصرالدین )
حسن ارشاد ( ناصرالدین ) 163 دنبال‌ کننده
610 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

جلسه 117 تحلیل آموزه های بهائی در شبكه مردم تی وی بررسی ادامه سند سیزدهم 2 مبنی بر هدف اصلی تشکیلات بهایی رسیدن به حکومت بهایی می باشد بیان شوقی توقیع 105 عید رضوان حسن ارشاد و نقد مصاحبه سخنان دکتر سلی شاهور از اسرائیل در بهایی نیوز