زیباترین سکانس های تاریخ سینما - لورنس عربستان

1,091

یکی از زیباترین سکانس های فیلم لورنس عربستان در این فیلم 3.5 ساعته در اینجا انتخاب شده که لورنس عربستان(یک افسر انگلیسی) را پیش از حمله به شهر دمشق و خارج کردن این شهر از کنترل امپراتوری عثمانی(ترکیه) نشان میدهد. فیلم کامل را میتوانید در این نشانی دانلود کنید: https://ielts2.com/دانلود-فیلم-سینمایی-برای-تقویت-زبان/