دکتر رضاعلی نوروزی: رابطه اثربخش با بچه ها«۴»

37
دکتر رضاعلی نوروزی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، مشاور و مدرس دوره های هوش هیجانی و استعدادیابی درباره فرایند یادگیری در رابطه با فرزندان میگوید. #دکتر_رضاعلی_نوروزی #تربیت_فرزند
pixel