سیستم اتوماسیون در صنعت گوشت

210
با توجه به رشد جمعیت تولید گوشت در جهان به سمت مکانیزه پیش می رود و در این ویدئو شما شاهد اتوماسیون صنعتی در تولید گوشت هستید، که با استفاده از ربات های 6 درجه آزادی قابلیت برش و تقسیم بندی گوشت ها صورت می گیرد. شرکت فرازان کاوش با توجه به توانایی های خود اعلام می دارد که توانایی ماکنیزه کردن خطوط تولید گوشت را داراست.www.farazankavosh.com
pixel