روح الله زم کدام کشور بازداشت شده؟

3,119

مصاحبه با همسر زم به همراه افشای اخرین تصویر و بلیط زم در فرودگاه

نوا فیلم 11.7 هزار دنبال کننده

نسل سوخته اما حاضر

4 ماه پیش
آفرین دقیقا پای پول وسط بوده ،زم بسیار پول پرست و طمع کار بوده ، دریه جای شیرن نجفی اشاره میکنه ،بهش گفتم یا گفتن نمیتوانند پول رو مستقیم به حساب واریز کنیم باید خودت یا کسی بیاد مستقیم پول دریافت کنه ،زم هم بخاطر طمع زیاد شخصا برای دریافت پول از پاریس خارج میشه
pixel