شعرزیبای[از خونتون بیاید بیرون آی آدمای خوشبخت]برمزار فردین

6,256
۶ سال پیش
#
افشین007
افشین007 16 دنبال کننده
محمدنیکزمان

محمدنیکزمان

6 سال پیش
باسلام من محمد بچه کهریزک خیلی فردین ودوست دارم شاید باورتان نشود یکبار درسال مهر90سر مزار ایشان به شعر وسخنرانی وتاتر انجام دادم اخه کار من تاتراست فیلمشم دارم در وی ا چ س است وباید تبدیل کنم به فلش .که حتما ان رامیگذارم روی سایت .شاید باورتان نشود همان شب فردین با یک کت وشلوار ابی خوشکل موها سفید . هی من میگفتم این اقا رو کجادیدمئ که داره منوصدا میزنه توخواب دیدم مرحوم فردین هستش اشک شوق از چشمام میریخت بهش گفتم اق مخلصیم فدات شم الهلی با خنده گفت میای سر قبر من فیلم بازی نکن صدات خیلی خوب خوشم میاد ولی خیلی تاتر بازی میکنی سر مزار من جدی باش من هم گفتم چشم بزرگوار که از خواب بیدار شدم روحت شاد فردین ..بچه کهریزک محمد