فکر می کنید این انیمیشن ساخت کجاست؟! - تیزر متفاوت انیمیشن "فیلشاه"

158

ایده پرداز: سید علی طباطبائی نژاد/ کارگردان و تدوین: امید میرزایی/ به سفارش گروه هر پویا