سوددیرکرد بانک ها یک نوع ربا است

361
نصایح و بیانات حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی مدظله در رابطه با وضعیت بانک های کشور
pixel