پویش حمایت از بیماران دیابتی- انجمن گابریک

1,032

هرمز کیخان زاده مدیر پویش حمایت از بیماران دیابتی- انجمن گابریک در برنامه باهمستان حضور پیدا کرد

شبکه جهانی جام جم
شبکه جهانی جام جم 2.1 هزار دنبال کننده