آیا باید شهر زیبای هامبورگ در آلمان رو ببینیم؟ به نظرم حتما!

378
In this video I take you around Hamburg and show you some of my favourite parts of the city. Check out Florian: https://www.youtube.com/channel/UCgFfPohZklQ54maV79WfPLA Join me on My Instagram : https://www.instagram.com/danymalistic/ you :Dhttps://youtu.be/y42eDpvgBnk
محمدجواد 648 دنبال کننده
pixel