دفاع آیت الله خامنه ای با لباس بیمارستان از کابینه باهنر

1,085

دفاع آیت الله خامنه ای از کابینه شهید محمدجواد باهنر با لباس بیمارستان در مجلس.....در قسمت ۱۹ مستند جمهور به کارگردانی حسن حبیب زاده.

pixel