13 آبان ماه ۹۸:وضعیت آب و هوای امروز توسط آقای سرکرده( گزارش هواشناسی)

208
https://www.irweather.com t.me/irweather_iran instagram.com/_u/irweather
هواشناسی 115 دنبال کننده
pixel