داگ مک کوئری رئیس سازمان ضد دوپینگ المپیک ورزشکاران

57
توضیحات: پرچم روسیه در المپیک 2016 Pyeongchang وجود نخواهد داشت، اما ورزشکاران از روسیه خواهند بود. هیچ سرود ملی در مراسم رسمی برگزار نخواهد شد، اما احتمالا از طرفداران و احتمالا حتی ورزشکاران خود نیز از جمله اعضای آکاپلا میباشند. U می تواند ورزشکاران را از کشور بگیرد اما می تواند کشور را از ورزشکاران بگیرد؟ برای بحث در مورد این موضوع، اوکسانا توسط داگ مک کووری عضو هیئت موسسات سازمان های ضد دایکند
گوسفند زبل 1.4 هزار دنبال کننده
pixel