بصیرت شهید سپهبد صیاد شیرازی از زبان امیر سرتیپ ناصر آراسته

168
دشمن شناسی شهید سپهبد صیاد شیرازی در خط مقدم جنگ تحمیلی همواره محفوظ بود. از زبان امیر سرتیپ ناصر آراسته
pixel