آموزش نوازندگی نی(هر روز با دو خط ردیف)بیات کرد_اوج قسمت اول

178
الو موزیک
الو موزیک 161 دنبال کننده