ایجاد، ویرایش و حذف مشتری - مکسوس

274
مکسوس 5 دنبال‌ کننده
در این ویدئو، نحوه ایجاد مشتری و طرف حساب ها، حذف و ویرایش آن ها آموزش داده می شود.
مکسوس 5 دنبال کننده
pixel