نماهنگ هوای زیارت ویژه ایام زیارتی امام رضا - رهپویان احلی من العسل

590

نماهنگ هوای زیارت / انتشار به مناسبت ایام زیارتی امام رضا / اجرا شده در حرم مطهر امام رضا مشهد مقدس توسط گروه سرود رهپویان احلی من العسل شرستان بشرویهخراسان جنوبی / @ahlamenalasal_ir