بخش هایی از کتاب رازهایی درباره مردان - نسل نواندیش

305

معروفترین کتاب خانم باربارا دی آنجلیس چرا مردها هنگامی که بر روی چیزی تمرکز کرده اند و ما سعی در جلب توجه آن ها را دارید، عصبانی می شوند؟ چرا مردها به سختی می توانند اجازه دهند به آنان نزدیک شوید؟ = چرا مردها همواره سعی در پنهان کردن ناراحتی یا عصبانیت خود دارند؟ چنانچه پرسش هایی نظیر پرسش های بالا برایتان مطرح بوده، مطمئن باشید که تنها نیستید.

pixel