داغترین‌ها: #Copa America 2019

مهارت های زندگی نوجوانان

528

گوش فعال و چشم فعال یعنی چی ؟ کجا کاربرد داره ؟ باید بشنویم تا بتونیم بگیم به بچه هامون یاد بدیم ۸۵ درصد زندگی آموختنی است . برای اطلاعات بیشتر به سایت www.svadoudi.com مراجعه کنید .

Svadoudi
Svadoudi 2 دنبال کننده