گزارش خبرگزاری فرانسه از نمایشگاه آثارچوبی ویژه قربانی

217
گزارش خبرگزاری فرانسه از نمایشگاه آثارچوبی ویژه قربانیان اسیدپاشی ▫️ نمایشگاه «هویت» از ۴ اسفند به همت انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی در نگارخانه آشیانه مهر افتتاح شده است
pixel