سلولهای خورشیدی پروفسکایتی پربازده

612

محققان آکسفورد و استانفورد موفق به دستیابی به رکورد جدیدی در سلولهای خورشیدی پروفسکایتی شده اند. پورتال انرژی خورشیدی http://pvportal.ir/