گزارش سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان سیستان و بلوچستان

542
گزارش سفر مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان سیستان و بلوچستان 12و 13 شهریور 97
pixel