مراسم عقد قرارداد طرح توسعه مشاغل خانگی در 31 استان

102

با امضای قرارداد بین جهاددانشگاهی، وزارت کار و صندوق کارآفرینی امید؛ طرح توسعه ی مشاغل خانگی در ۳۱ استان کشور توسط «ستفا» اجرایی می شود