دانشمندانی از دانشگاه ساتهمپتون: راز مثلث برمودا حل شد!

587

دانشمندانی از دانشگاه ساتهمپتون با شبیه سازی مثل برمودا ادعا کردند که توانسته اند راز این منطقه را کشف کنند.

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.5 هزار دنبال کننده