اینترو اکوما در تیکن 7

1,262
تیکن خنده
تیکن خنده 135 دنبال کننده
Art Of Phoenix

Art Of Phoenix

3 سال پیش
چقدر بدم از این میاد لایک بخاطر خودت
تیکن خنده
تیکن خنده هاردا روانی خل چل دیگه ............................
هری (tekken and harry potter)

هری (tekken and harry potter)

3 سال پیش
قربون هوارانگ هم میرم این حرفها کمشه
تیکن خنده
تیکن خنده باز من که این قدر جدی نیستم ولی ددیگه چی بگیم که کمش نباشه
هری (tekken and harry potter)

هری (tekken and harry potter)

3 سال پیش
Oh my God!!!! It mustn't happen or I'll kill myself
تیکن خنده
تیکن خنده نمی دونستم این قدر جدی هستی
هری (tekken and harry potter)

هری (tekken and harry potter)

3 سال پیش
کارگردان کلو و روانی تیکن
تیکن خنده
تیکن خنده پس مخ نداشته الان خوبه هوارانگ ما رو بردارن بزارن تو استریت فایتر خدا نکنه
هری (tekken and harry potter)

هری (tekken and harry potter)

3 سال پیش
لایک. میگما آکوما که مال استریت فایتره واقعا هاردا مرض داشت اینو آورد؟!
تیکن خنده
تیکن خنده هاردا کیه