چرا شرایط فعلی اقتصادی در مجلس کنترل نمیشود؟

668

گفتگو با محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس.

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده