یک سکانس از به رنگ ارغوان ابراهیم حاتمی کیا

3,246

مافوق شهاب 8 (رضا بابک): هو الحبیب؛ این کد جدیدیه!؟ | هوشنگ با نام سازمانی شهاب 8 (حمید فرخ نژاد): می خواستم ارتباط باشه! | هو القادر، هو العادل، هو العالم، هو الکاشف، هو الشافی و این آخری؛ هو الحبیب. حاشیه گزارش مهمتر از متنه! | اینا اِسمای خداست! | عجب! نمی دونستم! |...| تو اگه جای من بودی با "شهاب 8" چه کار می کردی؟ | حذفش می کردم! | و اگه به اندازه من دوستش داشتی؟ | همین حالا حذفش می کردم ...

mohammadreza kd
mohammadreza kd 19 دنبال کننده