فیزیک پزشکی - سر جلسه کنکور اگه سوالی رو بلد نبودیم یا یادمون نیومد چیکار کنیم؟

106
فیزیک پزشکی
فیزیک پزشکی 16 دنبال‌ کننده

سر جلسه کنکور اگه سوالی رو بلد نبودیم یا یادمون نیومد چیکار کنیم؟ استاد امیرحسین صادقی مدیر آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران physicpezeshki.com https://www.instagram.com/physicpezeshki