روایتی از ۱۹۰۰میلیارد بدهی بانکی منتسب به شبکه «محمد امامی» که روی کاغذ صفر است!

3,873
آوانت 2.9 هزار دنبال‌ کننده
روی کاغذ، «صفر» ولی در واقع «۱۸۹۵» میلیارد تومان! | حجم کل عدد و رقم شبکه ی «محمد امامی» در بانک سرمایه چقدر است؟! | رد پول هایی که شرکت های کاغذی از بانک گرفتند به کجا می رسد؟! | من تو خونه شون نظافتکار بودم، گفتن بیا امضا کن برات وام بگیریم، بعداً فهمیدم به اسم من چندین میلیارد وام گرفتن! | پرونده #بانک_خوب شهرداد ؛ کلاسه ۱/۱۶ | قسمت سوم فصل #محمد_امامی | ادامه دارد...
آوانت 2.9 هزار دنبال کننده
pixel