گفتگوی تلویزیونی آقای مهندس میرزابابایی در جشنواره کارآفرینی سیما

60
حضور آقای مهندس محمد علی میرزابابایی (مدیر عامل موسسه بین المللی دانش بنیان پلکان) در شبکه یک سیما و گفتگوی زنده ایشان در برنامه جشنواره کارآفرینی سیما که در این برنامه سوابق ارائه خدمات مجموعه در سطح ملی و بین الملل معرفی گردید.
pellekan.co 4 دنبال کننده
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel