وصیت کافور-حاج ذاکری-مجیدکیقبادی-سیاهرودسر96

769

وصیت حضرت زهرا س به حضرت زیتب س و داستان کافور امام حسین ع توسط حاج مسلم ذاکری و کربلایی مجید کیقبادی