مجموعه نکات آموزش مداحی قسمت نهم- حسین معینی

1,926

مجموعه نکات آموزش مداحی (طریق ارادت) قسمت نهم.این برنامه در ماه صفر المعظم سال 1396 از شبکه استانی بوشهر پخش شد که مورد استقبال خیل عظیمی از هم استانی ها و دیگر استان ها قرار گرفت. (موضوع جلسه نهم: روضه خوانی "زبان حال و زبان قال)