اصغر فرهادی: نمی دانیم چه گذشته ای در انتظارمان است

1,027

اصغر فرهادی در مصاحبه با TIFF دربارهٔ فیلم «همه می دانند» از کار با بازیگران غیر ایرانی و فیلمسازی در اسپانیا می گوید و از تم فیلمش می گوید. این مصاحبه را در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.9 هزار دنبال کننده