فتو کلیپ | پاکسازی و ضدعفونی سطوح توسط طلاب جهادی

135

در پی شیوع ویروس کرونا طلاب و روحانیون جهادی سراسر کشور به صورت جهادی نسبت به پاکسازی و ضدعفونی سطوح برای مقابله با کرونا دست به کار شده اند.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel