آدم علیه السلام بعد از ترک اولی به چه کسانی متوسل شد؟

249

مجموعه پرسش و پاسخ های استاد محمدی در شبکه ولایت www.velayattv.com (-قبر-برزخ-قیامت-ثواب-اهل بیت-شبکه ولایت-بهشت-جهنم-)