شیوه ارسال پیامک گروهی و گزارش تعداد بازدید کنندگان

53

در این آموزش میتوانید متوجه شوید که چگونه میتوان فهمید فردی بر روی لینکی که از طریق SMS برای او ارسال شده است کلیک کرده است و از این روش CTR را محاسبه کرد. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید