کاربرد القای الکترومغناطیسی

192
در این فیلم کاربردی هوشمندانه از قانون القای الکترومغناطیسی قاراده را مشاهده می کنید. شما با مبحث القای الکترومغناطیسی در فیزیک پایۀ یازدهم آشنا می شوید. تهیه و تدوین و تشریح از محمد گلزاری. گروه آموزشی پوپک www.poopakedu.ir
pixel