ساخت برج منحصربفرد در چین

209

پس از گذشت شش سال از شروع ساخت، مجموعه برج های شهر «چونگ پینگ» رو به اتمام است؛ برج هایی که نمایانگر یک دستاورد ناب و با ابهتِ معماری محسوب می شوند و به «آسمان خراش افقی» معروف هستند. آسمان خراش افقی مجموعه ای متشکل از هشت برج و پلی عظیم در آسمان است که این هشت برج را به یکیدیگر متصل می کند.