کبوتر فوق پرشی علی احمدی (معروف به علی طوطی)

9,195
عباسی 44 دنبال‌ کننده
9,195 بازدید
اشتراک گذاری
زحمت این کفتر را مرحوم ابولفضل احمدی کشیده است که در سال پنجاه نه صورت کفتر دارد و از عشقبازان قدیم بوده است. و علی احمدی از سال هفتاد و تا سال هشتادو پنج گرو های زیادی از تهران و کاشان و اصفهان برده است از جمله گروی ایشان با جواد ستار بوده که با پنج ساعت تعداد دویستو یکی در سال هشتاد برده است. شماره تماس: 09122521694
عباسی 44 دنبال کننده
pixel