آموزش اعضای بدن به زبان انگلیسی برای کودکان با آهنگ و شعر - معلم خصوصی زبان

384
یکی از بهترین روش ها برای آموزش زبان انگلیسی برای کودکان استفاده از موسیقی، فیلم، شعر و آهنگ است. در این ویدیوی آموزشی اعضای بدن و لغات مرتبط با آن به زبان انگلیسی و با آهنگ و موسیقی آموزش داده شده است. در کنار این فیلم های آموزشی می توانید از سایت ایران مدرس یک معلم خصوصی زبان خوب را هماهنگ کنید تا در کمترین زمان به کودک شما زبان انگلیسی را به صورت اصولی تدریس نماید. برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی زبان کلیک کنید: https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php?metaword=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
ایران مدرس 164 دنبال کننده
pixel