درس خارج فقه الصلاة - مدرس دفتر معظم له - جلسه چهارم

9,575
درس خارج فقه الصلاة توسط حضرت آیت الله محسن اراکی برگزار شده در تاریخ شنبه شنبه 99/6/29 در مدرس حسینیه دفتر معظم له
pixel