کلیپ آغاز امامت امام زمان عج

1,783
جام جمکران 3.8 هزار دنبال‌ کننده
روی صحنه همه بی قرارند، دشمن و دوست در انتظارند، صحنه در چیدمان نهایی، منتظر مانده تا تو بیایی، آخر این نامه شاه اش تو هستی، این شب تیره ماه اش تو هستی، بی تو این قصه پایان ندارد، یوسف قصه باید بیاید... یوسف قصه باید بیاید ...
جام جمکران 3.8 هزار دنبال کننده
pixel