دوران (قسمت 21) | بررسی انقلاب کوبا

639
در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب کوبا گفتگو می شود
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel