مراسم تودیع و معارفه فرماندار شفت

537

در این مراسم از زحمات یونس محمودی فرماندار اسبق شفت تقدیر شد و محمدرضا محسنی رسما فرمان هدایت شفت را به دست گرفت ... با دوربین کاسپین همراه باشید ...