فولکس واگن ID.R الکتریکی باز هم رکورد شکست!

516

خودروی الکتریکی «فولکس واگن ID.R» پس از رکوردشکنی در پیست نوربرگ رینگ و مسابقات پایکس پیکس، این بار موفق به ثبت رکوردی جدید در فستیوال سرعت گودوود شده است.

اسب بخار پرس
اسب بخار پرس 1.6 هزار دنبال کننده