فراخوان پویش بزرگ #بی_تفاوت_نباشیم

323
تاحالا شده کسی جلوی چشمانتان یواشکی چیزی بدزدد و بی‌توجه باشین؟ یا دیدین که به دلیل بی تفاوتی مردم، سال‌ها یک مشکل حل نشده باقی بماند؟ ادامه در: bitafavotnabash.im/613
pixel